Uit de samenvatting (bewerkt en vertaald door Malika Cieremans):

“Wereldwijde ontwikkelingen als bevolkingsgroei, vervuiling, bodemdegradatie en klimaatverandering, waarin landbouw een cruciale rol speelt, maken de noodzaak voor een transitie naar een paradigma met een breder spectrum aan waarden overduidelijk. Dit onderzoek heeft als doel om te bepalen of permacultuur de potentie heeft om een nodige transitie te kunnen aandrijven.

POTENTIAL OF PERMACULTURE PRINCIPLES IN THE AGRIFOOD TRANSITION – Analysing the values and opportunities of Dutch ‘food forest’ business models

K. v. Bemmel, K. Grimm, S. v.d. Maas, P.J. Beers, HAS Research Group: New Business Models for Agrifood Transition

Read full report here

De onderzoeksvraag was: Hoe kan een productie-systeem gebaseerd op permacultuur principes bijdragen aan de agrifood transitie?

Om deze vraag te beantwoorden, zijn de huidige relevante trends en globale ontwikkelingen gebruikt als basis om een toekomstscenario te ontwikkelen. Ook zijn empirische kwalitatieve data verzameld over permacultuur ondernemingen in Nederland. De resultaten daarvan zijn gebruikt om de performance van permacultuur in dit toekomstscenario te bepalen. We hebben daarvoor een gestandaardiseerd permacultuur systeem vergeleken met een conventioneel aardappelbedrijf. Als resultaat van deze vergelijking, zijn de Unique Selling Points van permacultuur vastgesteld, die de toekomstpotentie van permacultuur bepalen.

Het is sterk aan te raden voor boeren om de transitie te maken naar een productiesysteem dat permacultuur of agroecologische principes integreert

De verzamelde data over de permacultuur-bedrijfsmodellen in Nederland (grotendeels voedselbossen), laten zien dat de initiatieven een hoge waarde in ecologische aspecten gezamenlijk hebben en ze de inherente waardes van permacultuur ethiek reflecteren. De flexibiliteit van permacultuur bedrijfsmodellen wordt geillustreerd doordat er tot wel twaalf archetypes kunnen voortvloeien door de permacultuur principes toe te passen, waarvan er twee geobserveerd zijn bij de bedrijven in dit onderzoek. Eén van de archetypen legt sterk de nadruk op productie, de andere op het creëren van sociale waarden (zoals recreatie, educatie).

Unique Selling Points van permacultuur
 Ecologisch
o gebruik van en voorzien in ecosysteemdiensten die goed zijn voor bodem, water, lucht en biodioversiteit
o Onafhankelijk van eindige grondstoffen
 Sociaal
o Aantrekkelijke recreatieruimte en gunstige gezondheidseffecten van groene omgevingen
o Directe persoonlijke betrokkenheid is mogelijk, wat leidt tot transparantie en vertrouwen
o Landschapsbeheer en voedselproductie tegelijk
o Hoge gezondheidsvoordelen voor producten vrij van residuen
 Productie systeem
o Systeem is veerkrachtig, bestand tegen extreem weer en klimaat, wat zorgt voor veerkracht in levensonderhoud van het boerenbedrijf
o Flexibel en aanpasbaar aan locale omstandigheden, en korte, lokale (supply) ketens
o Toepasbaar op locaties die niet geschikt zijn voor conventionele landbouw

Permacultuur in een corporate context
De transitiekracht van permacultuur is niet beperkt tot bestaande bedrijfsmodellen. (Aspecten van) permacultuur kunnen in een corporate context toegepast worden, wat nieuwe perspectieven geeft voor zowel permacultuur als voor conventionele productiesystemen. Om deze twee te integreren, is het allereerst nodig om de voorspelbaarheid van oogst en productieschema verder te onderzoeken. Ten tweede zullen supermarkten stappen moeten zetten om met een grotere flexibiliteit in aanvoer om te gaan. Dit wordt meer waarschijnlijk naarmate de kwaliteiten van producten uit permacultuursystemen belangrijker gaan worden.

De veranderingen in weer en klimaat en in de consumentenvraag, creëren de noodzaak voor verandering. Het is sterk aan te raden voor boeren om de transitie te maken naar een productiesysteem dat permacultuur of agroecologische principes integreert, om hun inkomen over de lange termijn zeker te stellen, en om bij te dragen aan duurzame agrifood systemen met bijbehorende producten en levensstijlen, die gezond en ethisch verantwoord zijn.

Algemene conclusies
Dankzij zijn diversiteit en inherente sociale en ecologische waarden, is te verwachten dat permacultuur in staat is om goed in te spelen op toekomstige klimaat-omstandigheden en consumentenvraag, terwijl conventionele systemen daar naar verwachting minder goed in zijn. De onderliggende principes stimuleren veerkracht en flexibiliteit en kunnen toegepast worden in elk systeem. Vooral de sociale waarden zullen de doorslaggevende factor zijn bij de performance van een permacultuur systeem.

Dit artikel is geschreven door Malika Cieremans voor de website van CircleEcology, en het oorspronkelijke document is geplaatst met toestemming van de auteurs. Overnemen van de tekst, in zijn geheel of delen eruit, is toegestaan met vermelding van auteur en deze pagina als bron.

Read full report here

Andere artikelen

Op de hoogte blijven?

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!

Dan blijf je op de hoogte van nieuwe cursussen, workshops, plantdagen en artikelen.

Scroll naar boven