Algemene voorwaarden

Activiteiten CircleEcology – voedselbos en eetbaar groen

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld d.d. 22 juni 2017 te Wageningen.
Update 24 mei 2018 – privacybeleid aanvullende artikelen
Update: 20 juni 2018 – toevoeging over privacy en aansprakelijkheid bij ontwerp

 

1. Annulering cursussen of activiteiten

1.1 Annulering door de deelnemer

a.) Tot 6 weken voor aanvang krijgt de ingeschreven deelnemer het cursusgeld volledig vergoed, na aftrek van €15 adminstratiekosten;

b.) Tussen 2 en 6 weken voor aanvang wordt 50% van het cursusgeld terugbetaald;

c.) Bij afmelding minder dan 2 weken vantevoren, of niet verschijnen zonder bericht, is de deelnemer 100% van het cursusgeld verschuldigd;

d.) Uitzondering op b. en c.: Mocht er een vervangende deelnemer zijn (bij een volgeboekte groep via de wachtlijst, of zolang de inschrijving nog open is, doordat de annulerende deelnemer zorgt voor iemand die zijn/haar plaats inneemt), dan krijgt hij/zij wel het volledige bedrag vergoed, na aftrek van de administratiekosten à €15.

1.2 Annulering door de aanbieder

Mocht CircleEcology besluiten de cursus of activiteit te annuleren, om welke reden dan ook, dan krijgen de geregistreerde deelnemers de mogelijkheid om desgewenst deel te nemen aan een andere, vergelijkbare cursus of activiteit, of is er de keuze om alle gemaakte betalingen 100% retour te ontvangen, zonder verdere kosten of verplichtingen.

 

2. Privacy

2.1) CircleEcology gaat vertrouwelijk om met de persoons- en inschrijfgegevens van cursusdeelnemers en zal deze niet openbaar delen. Wel kunnen naam, woonplaats, email-adres en telefoonnummer worden gedeeld met medecursisten, nadat hier (in de les) toestemming voor is gevraagd. Mocht u hier bij voorbaat bezwaar tegen hebben, kunt u dit bij inschrijving aangeven.

2.2) CircleEcology behoudt zich het recht voor om foto’s te maken tijdens activiteiten en deze voor publiciteitsdoeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld op de eigen website, Facebook-pagina, gedrukte flyers voor nieuwe activiteiten, of als illustratie bij artikelen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, is het mogelijk om dit via email of anderszins schriftelijk door te geven. Dan wordt ervoor gezorgd dat u niet (herkenbaar) in beeld komt.

Privacybeleid – aanvulling i.v.m. AVG, gepubliceerd op 24 mei 2018:

“Het is je vast niet ontgaan: met ingang van 25 mei 2018 geldt er een nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens vanuit de EU.

In verband daarmee geven we nu woorden aan een privacy-statement, zoals we altijd al omgaan met de data die je ons toevertrouwt op het moment dat je in contact komt met ons, bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt voor een cursus, als belangstellende voor een toekomstige cursus, voor de nieuwsbrief, of als klant voor advies, coaching of ontwerp.

We gaan ten allen tijde zorgvuldig met je persoons- en andere gegevens om. Dat betekent:

  • We gebruiken je gegevens alleen in relatie tot de activiteiten van CircleEcology, zoals het toesturen van de nieuwsbrief, informeren over cursussen en andere activiteiten, nieuws en achtergrond- informatie;
  • Voor de nieuwsbrief kun je ten allen tijde je gegevens en instellingen zelf inzien en aanpassen, of je aan- of afmelden, via de maillist-beheerder MailChimp. CircleEcology doet er alles aan om deze gegevens beschermd te houden en vertrouwt op het pricacybeleid van MailChimp, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval via deze weg onbedoeld gegevens worden gedeeld met derde partijen;
  • Voor onze eigen administratie en boekhouding bewaren we de gegevens die je hebt verstrekt in onze archieven, in principe zolang onze activiteiten doorlopen, en op zijn minst zolang als wettelijk nodig is voor bijv. belasting. Op verzoek kunnen we inzicht geven in de gegevens die we van je geregistreerd of gearchiveerd hebben, en/of deze verwijderen;
  • We delen geen persoonsgegevens van je met derden zonder expliciete toestemming vooraf (schriftelijk of mondeling), en alleen als dit verband houdt met onze activiteiten;
  • We zullen je gegevens nooit verkopen aan derden of voor andere oneigenlijke redenen misbruiken.”

 

3. Aansprakelijkheid en leveringsvoorwaarden

3.1 Bij deelname aan voedselbos-cursussen of andere activiteiten:

De deelnemer volgt de activiteit op eigen risico en is zelf volledig verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid, welzijn en bezittingen. CircleEcology en Malika Cieremans kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letstel, verlies, diefstal of enige andere vorm van schade aan personen of eigendommen, dat ontstaan is tijdens of in relatie tot het aanbieden cq. volgen van een activiteit, of communicatie hieromtrent.

3.2 Inhoud van de website en andere uitingen

CircleEcology streeft ernaar alle gegevens en informatie die vermeld worden op de website, social media, nieuwsbrieven en andere communicatie, zo veel mogelijk correct weer te geven qua vorm en inhoud. Toch kan het voorkomen dat er fouten of onjuistheden in voorkomen. De lezer wordt geacht deze informatie zonodig te verifiëren, en het wordt op prijs gesteld om eventuele onjuistheden door te geven. CircleEcology kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade als gevolg van bovengenoemde.

3.3 Bij voedselbos-ontwerp en/of begeleiding van aanplant en beheer

CircleEcology is verantwoordelijk voor (indien inbegrepen in de opdracht):

  1. a) de kwaliteit van het ontwerp;
  2. b) het afstemmen van het voedselbos met de wensen en behoeften van de klant;
  3. c) de kwaliteit van de geselecteerde plantmaterialen bij aanplant;
  4. d) toereikende ondersteuning aan de klant bij het opzetten van het voedselbos.

CircleEcology is niet aansprakelijk voor enige schade die aan het voedselbos of aan de (aangeschafte) materialen wordt toegebracht door externe factoren (zoals weersomstandigheden of gebreken door de toeleverancier), ontwerpfouten die het gevolg zijn van onvolledig/ onjuist verschafte informatie door klant, of door beslissingen en praktijken die afwijken van het originele ontwerp.

 

4. Eigendomsrechten

Alle teksten, beeldmateriaal, video’s en andere gegevensdragers die worden gepubliceerd op de website, social media, in nieuwsbrieven, lesmaterialen of andere communicatie-uitingen, zijn eigendom van CircleEcology/Malika Cieremans, tenzij anders vermeld. Op deze materialen berust copyright; alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze materialen te publiceren, delen, kopiëren of vermenigvuldigen in enige vorm, digitaal of analoog, zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur/eigenaar.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!

Dan blijf je op de hoogte van nieuwe cursussen, workshops, plantdagen en artikelen.

Scroll naar boven